گردنبند الله

متن ترانه:

 

آآ آآ…آآ آآ

آآ آآ…آآ آآ

 

به مژگانت، به ابرویت، به مویت، به رنگ سرخ لب هایت، به رویت

به آهنگ اذان شام کویت، به گردنبند الله گلویت

 

آآ آآ…آآ آآ

به چشمانت که رنگ آب دریاست، به لبخندت که چون لبخند گل هاست

به جام جان من کان را شکستی، به قرآنی که آن را می پرستی

قسّم ای نازنین تا زنده هستم، تو را من دوست دارم، می پرستم!

قسّم ای نازنین تا زنده هستم، تو را من دوست دارم، می پرستم!

 

آآ آآ…آآ آآ

آآ آآ…آآ آآ

 

به مژگانت، به ابرویت، به مویت، به رنگ سرخ لب هایت، به رویت

به آهنگ اذان شام کویت، به گردنبند الله گلویت

 

آآ آآ…آآ آآ

به چشمانت که رنگ آب دریاست، به لبخندت که چون لبخند گل هاست

به جام جان من کان را شکستی، به قرآنی که آن را می پرستی

قسّم ای نازنین تا زنده هستم، تو را من دوست دارم، می پرستم!

قسّم ای نازنین تا زنده هستم، تو را من دوست دارم، می پرستم!

……….

نشانه ها:

ترانه سرا: شکیبایی

ترانه خوان: منوچهر سخایی

ترانه ساز: آرام

پخش از: آهنگ روز