گریه مکن!

متن ترانه:

 

من شریک غم جانکاه توام، گریه مکن! همره و، همدل و همراز توام، گریه مکن!

همره و، همدل و همراز توام، گریه مکن!

تاج ماتم به سرم، گنج غم دوست بده! لاجرم بنده ی درگاه توام ، گریه مکن!

لاجرم بنده ی درگاه توام ، گریه مکن!

من شریک غم جانکاه توام، گریه مکن!

 

مرگ بگرفت هواخواه تو را، اما من، تا دم مرگ هواخواه توام، گریه مکن!

تا دم مرگ هواخواه توام، گریه مکن!

من شریک غم جانکاه توام، گریه مکن!

 

من که سودازده ی اشک توام، آه مکش! من که چون آیینه ی آه توام، گریه مکن!

من که چون آیینه ی آه توام، گریه مکن!

من شریک غم جانکاه توام، گریه مکن! همره و، همدل و همراز توام، گریه مکن!

………

نشانه ها:

ترانه سرا: (محلی)

ترانه خوان: رامش / آذر محبّی

ترانه ساز: جلیل زلاند

زمان اجرا: 1351 هجری خورشیدی

پخش از: آپولون