گفتی

(دروغ بود)

متن ترانه:

 


گفتی به من، می مونی با من، تا دنیا دنیا، دنیاست، نگفتی؟

نگفتم، آی نگفتم

گفتی به من، با من واست زندگی خوب و زیباست، نگفتی؟

نه نه نه ، نگفتم

گفتی، می مونی همیشه پیشم 

من گفتم؟

گفتی ازت یه لحظه من جدا نمی شم، نگفتی؟

نگفتم، آی نگفتم

همه رو دروغ می گفتی، نمی گفتی؟ می گفتی ، می گفتی، می گفتی


هی واسم خوردی قسّم که، هلاکی تو واسم

هی قسّم پشت قسم می خوردی که، می میری واسم

قسّمهاتم دروغ بود ، دروغ بود ، دروغ بود

حرفهاتم دروغ بود، دروغ بود، آی دروغ بود

 

یادته، گریه می کردی، بمونم کنارت؟ یادته، تو به من گفتی، بی من سیاهه روزگارت؟

گریه هات هم دروغ بود ، دروغ بود ، دروغ بود

حرفهاتم دروغ بود، دروغ بود، آی دروغ بود

قسّمهاتم دروغ بود ، دروغ بود ، دروغ بود

گفتی به من، می مونی با من، تا دنیا دنیا، دنیاست ، نگفتی؟

نگفتم، آی نگفتم

گفتی به من، با من واست زندگی خوب و زیباست، نگفتی؟

نه نه نه ، نگفتم

گفتی، می مونی همیشه پیشم

من گفتم؟

گفتی ازت یه لحظه من جدا نمی شم، نگفتی؟

نگفتم، آی نگفتم

همه رو دروغ می گفتی، نمی گفتی؟ می گفتی، می گفتی، می گفتی

هی واسم خوردی قسّم که، هلاکی تو واسم

هی قسم پشت قسّم می خوردی که، می میری واسم

قسّمهاتم دروغ بود ، دروغ بود ، دروغ بود

حرفهاتم دروغ بود، دروغ بود، آی دروغ بود

 

یادته، گریه می کردی، بمونم کنارت؟ یادته، تو به من گفتی، بی من سیاهِ روزگارت؟

گریه هات هم دروغ بود ، دروغ بود ، دروغ بود

حرفهاتم دروغ بود، دروغ بود، آی دروغ بود

قسمهاتم دروغ بود ، دروغ بود ، دروغ بود

نشانه ها:

 

ترانه سرا: شهرام شب پره

ترانه خوان: شراره – شهرام شب پره

ترانه ساز: شهرام شب پره

تنظیم کننده موسیقی: شوبرت آواکیان

آلبوم: لُس آنجلس

زمان اجرا: 1387 هجری خوشیدی

پخش از: کلتکس ریکوردز