گل آفتابگردون

:متن ترانه

 

!گل هام، گل آفتابگردون، می ترسه دلم از بارون، یا رب توی شب مهتابی، لیلا رو نگیر از مجنون

آاو… هاها آاو … هاها آاو…

 

!گل هام، گل آفتابگردون، می ترسه دلم از بارون، یا رب توی شب مهتابی، لیلا رو نگیر از مجنون

آاو… هاها آاو … هاها آاو..

بازم امشب مهتابه، دل تنگم بیتابه، می بینه ماه از اون دور، که یه عاشق بیخوابه

!عزیزم فردا دیره، بیا امشب یادم کن، شب و هر شب زندونی، سحرها آزادم کن

لالا لی لالا لای، لالا لی لالا لای، لالا لی لالا لای

لالا لی لالا لای، لالا لی لالا لای، لالا لی لالا لای

!گل هام، گل آفتابگردون، می ترسه دلم از بارون، یا رب توی شب مهتابی، لیلا رو نگیر از مجنون

آاو… هاها آاو … هاها آاو…

 

!گل هام، گل آفتابگردون، می ترسه دلم از بارون، یا رب توی شب مهتابی، لیلا رو نگیر از مجنون

آاو… هاها آاو … هاها آاو..

عزیزم از تنهایی، دل عاشق پر درده، مثل ابرها سرگردون، یه شهاب شبگرده

مثل ابرها سرگردون، دو تا چشمهام پُر بارون،  توی دستهام می خشکند، گلهای آفتابگردون

لالا لی لالا لای، لالا لی لالا لای، لالا لی لالا لای

لالا لی لالا لای، لالا لی لالا لای، لالا لی لالا لای

 

:نشانه ها

ترانه سرا: سعید دبیری

ترانه خوان: نوش آفرین / فاطمه عبدب گلنگشی

ترانه ساز: فریدون خشنود

تنظیم کننده آهنگ: فریدون خشنود

زمان اجرا: 1355 هجری خورشیدی

پخش از: استریو دیسکو / دیسکو 16

 

 

اجرا در برنامه رنگارنگ تلویزیون ملی ایران

:اجرای دوّم

 :متن ترانه

 

!گل هام، گل آفتابگردون، می ترسه دلم از بارون، یا رب توی شب مهتابی، لیلا رو نگیر از مجنون

آاو… آآ آاو … آآ آاو…

!گل هام، گل آفتابگردون، می ترسه دلم از بارون، یا رب توی شب مهتابی، لیلا رو نگیر از مجنون

آاو… آآ آاو … آآ آاو..

بازم امشب مهتابه، دل تنگم بیتابه، می بینه ماه از اون دور، که یک عاشق بیخوابه

!عزیزم فردا دیره، بیا امشب یادم کن، شب و هر شب زندونی، سحرها آزادم کن

 

!گل هام، گل آفتابگردون، می ترسه دلم از بارون، یا رب توی شب مهتابی، لیلا رو نگیر از مجنون

آاو… آآ آاو … آآ آاو…

!گل هام، گل آفتابگردون، می ترسه دلم از بارون، یا رب توی شب مهتابی، لیلا رو نگیر از مجنون

آاو… آآ آاو … آآ آاو..

عزیزم از تنهایی، دل عاشق پُر درده، مثل ابرها سرگردون، یه شهاب شبگرده

مثل ابرها سرگردون، دو تا چشمهام پُر بارون،  توی دستهام می خشکند، گلهای آفتابگردون

 

بازم امشب مهتابه، دل تنگم بیتابه، می بینه ماه از اون دور، که یک عاشق بیخوابه

!عزیزم فردا دیره، بیا امشب یادم کن، شب و هر شب زندونی، سحرها آزادم کن

لالا لی لالا لای، لالا لی لالا لای، لالا لی لالا لای، لالا لی لالا لای

لالا لی لالا لای، لالا لی لالا لای، لالا لی لالا لای، لالا لی لالا لای

:نشانه ها

 

ترانه سرا: سعید دبیری

ترانه خوان: نوش آفرین / فاطمه عبدی گلنگشی

ترانه ساز: فریدون خشنود

تنظیم کننده آهنگ: دیوید بتسامو

آلبوم: دختر شاه پریون

زمان اجرا: 1372 هجری خورشیدی

پخش از: ملودی پروداکشنز