گل سرخ

:متن شعر

 

 

ديدی، ای غمگين تر از من

بعد از آن دير آشنايی

آمدی، خواندی برايم

قصه تلخ جدايی

 

مانده ام سر در گريبان

بی تو، در شب های غمگين

بی تو، باشد همدم من

ياد پيمان های ديرين

 

آن گل سرخی که دادی

در سکوت خانه پژمرد

آتش عشق و محبت

در خزان سينه افسرد

 

آن گل سرخی که دادی

که دادی، در سکوت خانه پژمرد

آتش عشق و محبت

در خزان سينه افسرد

 

اکنون، نشسته در نگاهم

تصوير پُرغرور چشمت

يک دم نمی رود از يادم

چشمه های پُرنور چشمت

 

آن گل سرخی که دادی

در سکوت خانه پژمرد

آتش عشق و محبت

در خزان سينه افسرد

 

آن گل سرخی که دادی

 

:نشانه ها

شاعر: ایرج جنتی عطایی

خواننده شعر: ایرج جنتی عطایی

تنظیم کننده آهنگ: آندرانیک

 (2) آلبوم: زمزمه های یک شب سی ساله

پخش از: کلتکس ریکوردز