گل کرد

متن ترانه:

سَحر از بوسه ی خورشید، گل کرد، گل کرد، گل کرد

 به غمزار دلم امید، گل کرد، گل کرد، گل کرد

 

ز دلتنگی در آن شب، خوشه ی اشک

ز دلتنگی در آن شب، خوشه ی اشک

به چشمم تا که او را دید، گل کرد، گل کرد، گل کرد

 

چو خود را در نگاهم دید، گفتا

چو خود را در نگاهم دید، گفتا، ستاره در دل ناهید، گل کرد

به روی مخمل سرخ لبانش، هزاران بوسه تا خندید، گل کرد

گل کرد، گل کرد

 

مرا نیلوفر وحشی آغوش

مرا نیلوفر وحشی آغوش، به یاس سینه اش پیچید، گل کرد

به یاس سینه اش پیچید، گل کرد

گل کرد، گل کرد، گل کرد

 

چو خود را در نگاهم دید، گفتا

چو خود را در نگاهم دید، گفتا، ستاره در دل ناهید، گل کرد

به روی مخمل سرخ لبانش، هزاران بوسه تا خندید، گل کرد

گل کرد، گل کرد

 

مرا نیلوفر وحشی آغوش

مرا نیلوفر وحشی آغوش، به یاس سینه اش پیچید، گل کرد

به یاس سینه اش پیچید، گل کرد

گل کرد، گل کرد، گل کرد

نشانه ها:

ترانه سرا: پدرام

ترانه خوان: روح انگیز مقدم

آهنگساز: حسین صمدی

زمان اجرا: 1356 هجری خورشیدی / 1977 میلادی

 

اجرا در برنامه صبح جمعه / شوی رادیویی فریدون فرخزاد: