سفید یه دست

متن ترانه:

 

مردها همیشه مرد می مونند، نامرد هی نامردتر می شه

من که همونم، تو عوض می شی، پس اتفاق تلخی در پیشه

از چشمت افتادم چقدر راحت! دارم جلوی چشات می میرم

تو زندگی کن جای من حالا! که من دارم بجات می میرم

این هدیه ی توئه، موهای سفید یه دست، سکوتت رو بشکن! مثل غرور من که شکست

چیزی بگو، حتی، حتی شده دروغ، حالا که مرهم این زخمها شده دروغ!

این هدیه ی توئه، موهای سفید یه دست، سکوتت رو بشکن! مثل غرور من که شکست!

چیزی بگو، حتی، حتی شده دروغ، حالا که مرهم این زخمها شده دروغ!

 

مردم نمی دونند، من راستش رو می گم، ولی تو چی، نامرد؟ نگو نمی دونی!

که هر یه شب دوریت رو، این دل بیچاره ام، چه جوری صبح می کرد، نگو نمی دونی!

این هدیه ی توئه، موهای سفید یه دست، سکوتت رو بشکن! مثل غرور من که شکست

چیزی بگو، حای، حتی شده دروغ، حالا که مرهم این زخمها شده دروغ!

این هدیه ی توئه، موهای سفید یه دست، سکوتت رو بشکن! مثل غرور من که شکست

چیزی بگو، حای، حتی شده دروغ، حالا که مرهم این زخمها شده دروغ!

آآآآ….آآآآ….آآآآ

نشانه ها:

 

ترانه سرا: ای. امین

ترانه خوان: رایسامین

ترانه ساز: ای. امین

تنظیم کننده موسیقی: محمد عباسی

زمان اجرا: 1397 هجری خورشیدی / 2018 میلادی

پخش از: رادیو جوان