یول برینر در ایران

یول برینر در سال 1344 هجری خورشیدی، همراه با شماری از بازیگران برای

بازی در بخش هایی از فیلم خشخاش هم گلی است – که در ایران با نام گل شیطان

.به نمایش درآمد – به ایران آمد

:ورود او به ایران دستمایه ای برای طنز سیاسی – اقتصادی شد. از آن جمله

 

پابرهنگی

انجی دیکینسون – صاحب زیباترین ساق پای دنیا – که در صحنه هایی از فیلم

گل شیطان در ایران با یول برینر بازی می کند، در هواپیما گفت: بهترین روش

.برای زیبا شدن ساق پا، پا برهنه رفتن است

 

دستمزد هنرپیشه ها

یول برینر، ریتا هیورث و چندین هنرپیشه خارجی دیگر برای تهیه ی فیلم

.گل شیطان به ایران آمدند

 

طالع کچل ها

یول برینر که قسمت اعظم درآمدش را مرهون کچلی اش می باشد، برای بازی در

.بخشی از یک فیلم به تهران می آید

:زمینه نوشته پیوسته دیگر