آتشزن

Kaki Bakar

(The Arsonist)

نشانه ها:

تهیه کنندگان: تاینی ارشد – یووی بین جاجیساری

فيلمنامه نويس: یووی بین جاجیساری

کارگردان: یووی بین جاجیساری

:بازيگران

خلید سالب

ناصر یزال ناصری

کاسوادیناتا

انور ایدریس

فيلمبردار: علی کونگ حسین

تدوینگر: روسلان راملی

طريقه فيلمبرداری: رنگی

مدت: 70 دقیقه

زمان ساخت: 1995 میلادی

پخش از: ساتوجیتو

ساخت کشور: مالزی

 

چکیده ی داستان:

نمایی از فیلم

مردی بالنده به میراث جاوه ای خود می کوشد تا فرزندانش را در مالزی با القای باورها و ارزش های سنتی که خود

به آن معتقد است، بزرگ کند. آشکارا می بیند که نابرابری های اجتماعی مانع او می باشند و سرسختی اش پیامدهای

سخت تری برای کوچکترین فرزندش به بار می آورد. پسرکی که از درستکاری سازش ناپذیر پدرش بیش از دیگران

سهم برده است.

 

 

بررسی ها:

ارزش: ضعیف