مثلث خاطره ها

متن ترانه:

 

اگه حلقه های زنجیر رو، بشه از هم جدا کرد

اون همه خاطره های زنده رو، می شه فنا کرد

ما خود ِ خاطره و، خاطره سازیم، زیر آوار زمان، رنگ نمی بازیم

ما بهم پیوستگانیم، هر کجای این جهانیم

ما بهم پیوستگانیم، هر کجای این جهانیم

ما جدایی ناپذیریم، رنگ تکرار نمی گیریم، زنده از دولت عشقیم، تا قیامت نمی میریم

 

اون که ما را در به در، از هم جدا کرد، از حقارت خودش، مطرب صدا کرد

به خیال خام کشتن ترانه، همه را خاطره ساز قصُه ها کرد

ما گذشته ایم و، آینده و حالیم، ذات عشقیم و، همیشه بی زوالیم

نه سزاوار سکوت، نه اهل تسلیم، همصدا و، هم ترانه ی سه نسلیم

ما جدایی ناپذیریم، رنگ تکرار نمی گیریم، زنده از دولت عشقیم، تا قیامت نمی میریم

ما همون هستیم که بودیم، نوحه نیستیم و، سرودیم

ای که دوزخ تمامی، قاتل عشق و کلامی! 

به خیال خام خود باش، توام هم بی دوامی! کار تو خاطره سوزی، کار ما خاطره سازی

بازی کن تا آخرین دست، آخر بازی می بازی!

بازی کن تا آخرین دست، آخر بازی می بازی!

ما جدایی ناپذیریم، رنگ تکرار نمی گیریم، زنده از دولت عشقیم، تا قیامت نمی میریم

ما جدایی ناپذیریم، رنگ تکرار نمی گیریم، زنده از دولت عشقیم، تا قیامت نمی میریم

نشانه ها:

 

ترانه ساز: اردلان سرفراز

ترانه خوانان: گوگوش / فائقه آتشین – حسن شماعی زاده

ترانه ساز: حسن شماعی زاده

زمان اجرا: 1396 هجری خورشیدی / 2018 میلادی