الارد – کی 1 – 1948

Allard-K1 – 1948

نشانه ها:

سازنده: سیدنی الارد

ساخت سال: 1948 میلادی

ساخت کشور: انگلستان

 

پیشینه ی الارد – کی 1 چیست؟

الارد – کی 1 – 1948 نخستین خودرویی است که با استفاده از موتور فورد – وی 8 و به

صورت سری تولید شد.