آلدیز – 1914

Alldays – 1914

نشانه ها:

شمار سیلندر: 4

قدرت موتور: 14 اسب

ساخت سال: 1914 میلادی

ساخت کشور: انگلستان

 

پیشینه ی آلدیز – 1914 چیست؟

آلدیز – مدل 1914 -، به صورت اسپُرت دو نفره ساخته می شد.