زنگ برفی آلپی

(سولدانلا)

Alpine Snowbell

(Blue Moonwort)

نام علمی زنگ برفی آلپی / سولدانلا چیست؟

 

نام علمی زنگ برفی های آلپی  Soldanella Alpina می باشد.

 

طبقه بندی زنگ برفی آلپی / سولدانلا چیست؟

 

خانواده:Primulaceae  

 

نمای زنگ برفی آلپی / سولدانلا چگونه است؟

زنگ برفی آلپی گیاهی همیشه سبز است که مناسب برای کاشت در باغ های صخره ای

می باشد.

 

گلدهی زنگ برفی آلپی / سولدانلا چگونه است؟

زمان گلدهی زنگ برفی های آلپی اوایل بهار است.

 

نیازها و نگهداری زنگ برفی آلپی چگونه است؟

نور و جای زنگ برفی های آلپی، نیمسایه است.

خاک آنها اسیدی دارای هوموس (مواد آلی حاصل از پوسیدن گیاهان) و خاک پیت (خاک

زباله) ، با زهکشی خوب می باشد.

حداقل دمای مورد تحمل آنها منهای 15 درجه سانتیگراد است.

 

از آنجا که جوانه های گل دهنده در فصل پاییز شکل می گیرند، برای جلوگیری از

یخ زدگی آنها، بهتر است در زمستان از لایه مالچ (خاک برگ، خاک ارّه، سبوس گندم

و …) استفاده شود.

 

چطور زنگ برفی آلپی /سولدانلا زیاد می شود؟

زنگ برفی های آلپی از روش کاشت بذر در بهار و یا تقسیم بوته در پایان تابستان زیاد

می شوند.