تیراندازی با کمان

Archery

تیراندازی با کمان چگونه ورزشی است ؟

تیراندازی با کمان، ورزشی است سلحشوری در پرتاب کردن تیر با کمان.

در این ورزش، قدرت بازو، دقت نظر، و کنترل و مهار اعصاب، نقشی بسیار مهم دارد.

این ورزش از فن های جنگی است که هزاران سال پیشینه دارد و امروزه در کشورهایی

مانند امریکا، بلژیک، روسیه، ژاپن و فنلاند ورزشی بسیار دلخواه است و معلولین نیز

در مسابقه های مخصوص خود این ورزش را انجام می دهند و به رقابت با یکدیگر

می پردازند.

 

 

چگونه تیراندازی با کمان انجام می شود؟

در تیراندازی روی هدف / سیبل، شرکت کنندگان از فاصله های مختلف تا 90 متری روی

هدف مشخص تیراندازی می کنند و چند گونه رقابت – راند – وجود دارد.

هر راند دارای شماری تیر است که از فاصله های مختلف پرتاب می شوند و معمولاً در

هر بار 6 تیر می اندازند.

 

هر تیرانداز باید در خطی بایستد و تیراندازی کند.

گونه دیگر تیراندازی با کمان، تیراندازی به مسافت دور است. در این گونه رقابت ها

کمان کوتاهتری به کار برده می شوند و هدف انداختن تیر به دورترین مسافت است.

در این گونه رقابت ها، بعضی از تیراندازها توانسته اند تا مسافت 1000 متری هم تیر

بیندازند.

 

قانون ها و قرارهای تیراندازی با کمان چیست؟

ورزش تیراندازی بیشتر در هوای آزاد انجام می پذیرد و همه شرکت کنندگان در یک میدان

ویژه به رقابت با یکدیگر می پردازند.

میدان ویژه مسابقه های تیراندازی زنان 70 متر است که به فاصله های 30، 40، 50،

60 و 70 متر تقسیم بندی می شود و مردان در میدانی بلندتر – تا 90 متر – به رقابت

می پردازند که تقسیم بندی آن 30، 50، 70 و 90 متر است.

هر دایره روی صفحه هدف / سیبل امتیازی خاص دارد، بطوری که هر چه به مرکز صفحه

هدف / سیبل نزدیکتر شود، امتیاز آن بیشتر است.

1 – دایره طلایی / زرد وسط دارای 9 امتیاز

2 – دایره قرمز دور دایره زرد 7 امتیاز

3 – دایره آبی دور دایره قرمز 5 امتیاز

4 – دایره سیاه دور دایره آبی 3 امتیاز

5 – دایره سفید دور دایره سیاه یک امتیاز

در رقابت های بین المللی هر رنگ / دایره از دو بخش تشکیل می شود و امتیازها هم از

یک تا 10 است.

بیشترین امتیاز در رقابت های تیر و کمان، 2880 امتیاز است.

رقابت های تیراندازی را یک مدیر مسابقه ها، چند معاون و منشی اداره می کنند و یک

کمیته فنی 5 نفری هم وظیفه دارد، بر امور فنی نظارت کند.

 

پیشینه تیراندازی با کمان چیست؟

بطوری که دانسته شده، تیر و کمان در روزگاران بسیار پیشین، ابزاری برای شکار،

دفاع و نبرد بوده است،

بطوری که کمان بلند در قرون وسطا اسلحه ای مهم به شمار می رفت.

در جنگ های روزگاران باستان و پیشین، تا زمانی که دو لشکر به یکدیگر نمی رسیدند،

کماندارها نقش اصلی را بر عهده داشتند.

در قرن شانزدهم، با پدید آوردن اسلحه گرم – مانند توپ و تفنگ – تیراندازی با تیر و

کمان اهمیت خود را در ارتش ها از دست داد. وقتی اهمیت جنگی تیر و کمان از دست

رفت، رفته رفته این ابزار برای ورزش مورد توجه قرار گرفت و برای آن رقابت هایی

ترتیب داده شد.

در سال 1673 میلادی، یک مسابقه تیراندازی با کمان در یورکشایر (انگلستان) برگزار

شد.

در سال 1860 میلادی، باشگاه کمانگیران در انگلستان بنیاد شد و در سال 1879 نیز

اتحادیه ملی تیراندازان با کمان در امریکا بنیاد نهاده شد.

مسابقه و رقابت های تیراندازی با کمان یکی از بازی های المپیک باستان بوده و به همین

دلیل با آغاز بازی های المپیک نوین در شمار رقابت های رسمی قرار گرفت. اما پس از

بازی های 1920 که در آنورس (بلژیک) انجام شد، مسابقه های این ورزش را از جدول

رقابت ها حذف کردند.

پس از سپری شدن نیم سده، بار دیگر در رقابت های المپیک 1972 (مونیخ)، تیراندازی

در فهرست مسابقه ها جای گرفت و از آن پس بطور منظم برگزار شده است.

مسابقه های جهانی تیراندازی با کمان زیر نظر فدراسیون بین المللی این ورزش که در سال

1931 رسمیت یافته است، انجام می پذیرد. این مسابقه ها از سال 1931 تا سال 1950،

هر سال برگزار شد و از آن به بعد هر دو سال یک بار برگزار می شود.

قهرمانی به نام دارل پسی از امریکا توانسته است 2548 امتیاز به دست آورد. این رکورد

جالب در مسابقه های قهرمانی تیر و کمان جهان در سال 1975 – سوییس – به دست آمد.

پرتاب تیر به مسافت های زیاد نیز نشان دهنده قدرت کمانگیرها است.

در سال 1971 میلادی، تیراندازی به نام هری درک از کالیفرنیا موفق شد تیر خود را تا

4/1854 متر پرتاب کند.

 

زمینه نوشته پیوسته پسین: