خودرو

(اتومبیل / ماشین)

Automobile

ساختار خودرو چیست؟

خودرو دارای بخش های گوناگون است. مانند: در، پنجره، صندلی، صندوق بار، فرمان،

سپر و موتور

 

حلقه لاستیکی چرخ چیست؟

 

حلقه لاستیکی چرخ / تایر بخشی از چرخ خودرو می باشد که به دور حلقه چرخ / رینگ

می افتد و موجب می شود خودرو تندتر جا به جایی / حرکت پیدا کند.

در رویه بیرونی حلقه لاستیکی چرخ شیارهایی به نام آج وجود دارد که از سُر خوردن

چرخ جلوگیری می کند و درون هر حلقه لاستیکی چرخ پُر از هوا / باد می باشد.

 

چطور خودرو تولید / پدید آورده می شود؟

خودروها در کارخانه های خودروسازی درست می شوند.

 

چطور خودروها برای فروش جا به جا می شوند؟

 

کامیون های بزرگ و ویژه جا به جایی خودرو، خودروهای ساخته شده را بار می زنند و

به جای مورد نظر می برند.

 

برای بردن خودروها به کشورهای دیگر از کشتی استفاده می کنند.