بنتام – 1938

Bantam – 1938

نشانه ها:

ساخت سال: 1938 میلادی

ساخت کشور: ایالات متحده امریکا

 

پیشینه ی بنتام- 1938 چیست؟

بنتام همان آوستین سون انگلیسی است که با داشتن لیسانس از کارخانه سازنده در

امریکا ساخته شده است.

کارخانه آوستین امریکا بعدها به کارخانه بنتام، تغییر نام داد.

آوستین در اروپا فروش بسیار خوبی داشت، اما در امریکا با اقبال روبرو نشد.