پرواز پرندگان

Birds in Flight

پرندگان با چه سرعتی می توانند پرواز کنند؟

 

در رقابت های اسب سواری و ورزشی، انسان ها با یکدیگر مسابقه می دهند. سنجیدن

میزان سرعت در این گونه رقابت ها بسیار آسان است، زیرا در آن جا خط آغاز و پایان

وجود دارد و شیوه ی اندازه گیری بطور درست صورت م گیرد و چندین نفر بر انجام این

کار نظارت دارند.

اما سرعت پرواز پرندگان را چگونه می توان اندازه گیری کرد؟

در مورد سرعت پرواز پرندگان ارقام مختلف بسیاری چاپ شده است، اما به نظر می رسد

که در مورد این موضوع اتفاق نظر و عقیده وجود ندارد و کارشناسان ارقام به ثبت رسیده

را درست نمی دانند. مانند اینکه:

سرعت پرواز پرنده ای به نام سویفت را در هندوستان 170 مایل در ساعت برآورد

کرده اند.

در بین النهرین، عده ای ادعا کردند که سرعت پرواز این پرنده 100 مایل در ساعت است.

سرعت پرواز یک پرگرین اروپایی با ساعت سنج حین انجام یک پرواز حدود 165 تا 180

مایل در ساعت برآورد شده است.

اما بیشتر کارشناسان نسبت به این گونه ارقام مشکوک هستند. یکی از کارشناسان بر این

باور است که سریع ترین پرواز به ثبت رسیده در مورد پرندگان مربوط به یک کبوتر

خانگی است که در حدود 2/94 مایل در ساعت بوده است.

اینک ارقام تأیید شده در مورد سرعت پرواز برخی از پرندگان:

قوش پرگرین می تواند با سرعتی در حدود 65 تا 75 مایل در ساعت پرواز کند.

 

پرندگان دیگری مانند اردک ها و مرغابی ها، می توانند با سرعت 65 تا 70 مایل در ساعت

پرواز کنند.

سویفت اروپایی، مرغ باران طلایی و کبوتر صبحگاهی می توانند با سرعت 60 تا 65 مایل

در ساعت به پرواز درآیند.

به نظر می رسد که مرغ مگس خوار پرنده ای بسیار سریع است، در صورتی که با سرعتی

در حدود 55 تا 60 مایل در ساعت پرواز می کند.

 

سرعت پرواز سارها در حدود 45 تا 50 مال در ساعت است.

پرستوها معمولاً با سرعتی در حدود 25 مال در ساعت پرواز می کنند، اما می توانند با

سرعت 35 تا 50 مایل هم به پرواز درآیند.

کلاغ ها معمولاً با سرعتی در حدود 10 تا 30 مایل در ساعت پرواز می کنند، اما سرعت

آنها به 40 تا 45 مایل هم می رسد.

مرغ ماهیخوار با سرعتی در حدود 15 تا 40 مال در ساعت پرواز می کند.

 

سرعت پرواز قرقاول ها نیز در حدود 35 تا 40 مال در ساعت است و با کمال تعجب باید

گفت که:

 

بوقلمون وحشی با سرعتی در حدود 30 تا 35 مایل در ساعت به پرواز در می آید.

زاغ کبود نیز با سرعتی در حدود 25 تا 30 مایل پرواز می کند.

 

تند پروازترین پرندگان کدام هستند؟

سریع ترین پرواز مربوط به دو بادقپک Swift  است که آن دو روزی در یک پرواز کوتاه

3 کیلومتر را در حدود 36 ثانیه پیمودند. بنابراین، می توان گفت که سرعت این دو بادقپک

حدود 300 کیلومتر در ساعت بوده است.

به غیر از بادقتک، شاید تند پروازترین پرندگان، بازهای مهاجر امریکایی duck hawk  

می باشند، می گویند که سرعتشان بین 260 تا 290 کیلومتر در ساعت است.

کبوتر نامه بر homing pigeon  حدود 95 کیلومتر در ساعت پرواز می کند.

مرغ مگس سان نیز می تواند تا 88 کیلومتر در ساعت پرواز کند.