آشیانه پرندگان

Birds‘ Nests

چطور پرندگان راه آشیانه خود را می دانند؟

یکی از اسرارآمیزترین چیزها در طبیعت آن است که برخی از جانوران هرگاه از آشیانه

خود دور شوند، دو باره می توانند آن را پیدا کرده، به سویش باز گردند. پس پرندگان را

آشیانه خود را بلد هستند، هر چند که مسافت بسیار درازی را هم پیموده باشند.

در میان جانوران، تنها پرندگان نیستند که دارای این هنر هستند. زنبور عسل، مارماهی

و ماهی آزاد نیز می توانند پس از طی مسافت ها دو باره به منزل خود بازگردند.

دانشمندان در باره پرندگان آزمایش های بسیار انجام داده اند تا بفهمند چه چیزی آنها را

به آشیانه شان راهنمایی می کند. در یکی از این آزمایش ها، هفت پرستو را 600 کیلومتر

از آشیانه به دور بردند. چون رهایشان کردند، مشاهده شد که پنج تای آنها به آشیانه خود

بازگشتند.

 

در آزمایشی دیگر، برخی از مرغان دریایی را از لانه هایشان که در سواحل ویلز

(انگلستان) بود با هواپیما به شهر ونیز (ایتالیا) بردند، همینکه رهایشان کردند، همه به

لانه ی خود بازگشتند. از ونیز تا سواحل ویلز حدود 1500 کیلومتر به خط مستقیم راه

می باشد.

 

پرندگان مهاجر از خود لیاقت بارزتری نشان داده اند، زیرا یک دسته از پرستوها همه

ساله از انگلستان به افریقای جنوبی مسافرت می کنند. این پرستوها، نه تنها در بهار سال

بعد به انگلستان باز می گردند، بلکه بسیاری از آنها به همان آشیانه خود در لانه ای که

سال قبل می زیستند، باز می گردند.

آیا می دانید این پرستوها چه مسافتی را طی می کنند؟

تقریباً ده هزار کیلومتر!

دانشمندان با همه کاوش خود، هنوز به راز این معما پی نبرده اند که پرندگان با چه

علامت هایی راه خود را مشخص می سازند. بسیاری از آنها فرسنگ ها بر فراز

اقیانوس ها پرواز می کنند، ولی در آنجا علامت ثابتی وجود ندارد تا بگوییم راه خود را

با آن نشانه گذاری کرده اند. تنها چیزی که در این باره می توان گفت مسأله غریزه است.

یعنی آنکه غریزه آنها را به دنبال محیط مناسب برای ادامه زندگی سوق می دهد، ولی باز

این نکته همچنان مجهول است که نشان های راهنمایی پرندگان در مسیر این راه های دور

و دراز، چه می باشد.