پامچال دماغه ای

Cape Primrose

نام علمی  پامچال دماغه ای چیست؟

 

نام علمی پامچال های دماغه ای Streptocarpus Hybrid   می باشد.

 

طبقه بندی پامچال دماغه ای چیست؟

 

طبقه بندی پامچال های دماغه ای به قرار زیر است:

 

خانواده:  Gesneriaceae

 

نمای پامچال دماغه ای چگونه است؟

 

پامچال های دماغه ای گیاهانی همیشه سبز هستند که بلندی و گستردگی آنها به 30

سانتیمتر می رسد.

 

گل پامچال دماغه ای چگونه است؟

 

گل های پامچال دماغه ای شیپوری و بیشتر به رنگ های آبی – بنفش است که در 

ماه های اردیبهشت و خرداد درمی آیند. اما

 

به رنگ های بالا هم می رویند.

 

نیازها و نگهداری پامچال دماغه ای چگونه است؟

 

مکان سایه روشن.

خاک سبک غنی از کمپوست.

در فصل بهار و تابستان، دمایی حدود 13 درجه سانتیگراد.

از اردیبهشت تا مهر ماه هر روز 10 تا 14 روز کود مایع ضعیف.

گل های پامچال دماغه ای در گلدان یا پاسیو نگهداری می شوند.

 

چگونه پامچال دماغه ای زیاد می شود؟

 

پامچال های دماغه ای از روش تقسیم گیاه و کاشت دوباره آن در اسفند ماه و یا تهیه قلمه

از برش های برگ و کاشت آنها در قسمت های مساوی از خاک پیت و ماسه در دمای 18

درجه سانتیگراد از اردیبهشت تا تیر ماه زیاد می شوند.