کلماتیس

Clematis

 نام علمی کلماتیس چیست؟

 

نام علمی کلماتیس هاClematis   می باشد.

 

طبقه بندی کلماتیس چیست؟

 

طبقه بندی کلماتیس ها به قرار زیر است:

 

خانواده: Ranunculaceae

 

نمای کلماتیس چگونه است؟

 

 

نمای کلماتیس ها به شکل بالا می باشد.

 

گلدهی کلماتیس چگونه است؟

 

کلماتیس ها در فصل بهار گل می دهند.

 

نیازها و نگهداری کلماتیس چگونه است؟

نور و جای کلماتیس ها، آفتابی و یا سایه – آفتاب است.

خاک آنها حاصلخیز، با زهکشی خوب می باشد.

 

چطور کلماتیس زیاد می شود؟

کلماتیس ها از روش کاشت بذر در فصل پاییز، قلمه زدن و خواباندن در روزهای نخستین

تابستان زیاد می شوند.