کشتی کاتی سارک

Cutty Sark Ship

پیشینه ی کشتی کاتی سارک چیست؟

کشتی کاتی سارک مشهورترین و پُرسرعت ترین کشتی های بادبانی قرن نوزدهم بوده

است که برای حمل چای به کار برده می شد و طوری ساخته شده بود که به خوبی

می توانست خود را حتی در هوای روشن استتار کند.

این کشتی در سال 1869 میلادی برای خط کشتیرانی جاک ویلیس ساخته شد.

با باز شدن آبراه / کانال سوئز در سال 1869 که کشتی های بخار راه کوتاهتری را برای

رفتن به چین به دست آوردند، کشتی کاتی سارک فقط چند سالی را صرف تجارت چای کرد

و سپس به تجارت پشم از استرالیا روی آورد و به مدت ده سال رکورددار برای بریتانیا

بود.

پیشرفت تکنولوژی / فن شناسی بخار سبب شد که کشتی های بخار هم راه های دریایی

طولانی به استرالیا را در پیش گیرند و از این رو، کشتی کاتی سارک به یک شرکت

پرتغالی به نام فریرا و شرکاء فروخته شد و از 1895 به نام فریرا نامیده شد.

این کشتی به کار خود به عنوان کشتی باربری ادامه داد تا اینکه در سال 1922 میلادی به

یک کاپیتان بازنشسته به نام ویلفرد داونمن فروخته شد و او از آن به عنوان کشتی

آموزشی  از فالموث – کارنول – استفاده کرد.

پس از مرگ ویلفرد داونمن، این کشتی در سال 1938 میلادی به کالج آموزش ملوانی

تیمز منتقل شد تا اینکه در 1953 به انجمن نگهداری کاتی ساک واگذار گردید و

از 1954 از خدمت بیرون آمد و در موزه کشتی قرار داده شد.