دو دیتریش – 1906

De Dietrich – 1906

نشانه ها:

شمار سیلندر: 4

گنجایش موتور: 4/5 لیتر

جعبه دنده: 4 سرعته

ساخت سال: 1906 میلادی

ساخت کشور: فرانسه

 

پیشینه ی دو دیتریش – 1906 چیست؟

این خودرو از نخستین خودروهایی است که به منظور شرکت در رقابت های مختلف

سرعت و قدرت که در اروپا برگزار می گردید، ساخته می شد.