کشتی پروسن

Die Preußen

(The Preussen)

ساختار کشتی پروسن چگونه بوده است؟

کشتی پروسن دارای 47 بادبان، 8000 تن وزن و سرعت 38 کیلومتر در ساعت بوده

است.

 

پیشینه ی کشتی پروسن چیست؟

کشتی پروسن یکی از عظیم ترین کشتی های بادبانی آلمان بوده است که در 7 مه 1902

به آب انداخته شد.

 این کشتی می توانسته با تندروترین کشتی های بخاری به رقابت بپردازد.

کشتی پروسن  در 5 نوامبر 1910 میلادی با یک کشتی بخار کوچک بریتانیایی به نام

برایتون  دچار سانحه شد.