پیشینه ی آتش نشانی

History of Firefighting

پیشینه ی آتش نشانی چیست؟

چند صد سال پیش از این، آتش نشانی به صورت کنونی وجود نداشت. اگر خانه ای آتش

می گرفت، تک تک افراد آن یا هر رهگذری، نقش مأمور آتش نشانی را بازی می کردند.

مردم برای خاموش کردن آتش، گروهی به نام سطل داران درست می کردند. این عده، از

محل آتش سوزی تا لب رودخانه یا چاه آبی، به صف می ایستادند و سطل های پُر از آب

را دست به دست می دادند تا به افراد جلو می رسید و آنها آب را روی شعله های آتش

می ریختند.

 در سال 1666 میلادی، در شهر لندن – انگلستان – یک آتش سوزی بزرگ روی داد و

بیش از سیزده هزار خانه، از جمله بنای کلیسای جامع سنت پل را در کام خود فروبرد و

سوزاند.

در آن زمان، انگلیسی ها برای رساندن و پاشاندن آب از رودخانه به کمک شیلنگ، از

چندین تلمبه ی دستی استفاده کردند. ساکنان شهر لندن، گروه های داوطلبانه ی

آتش نشانی درست کردند و خود به آنها پیوستند. این داوطلبان قول دادند که هرگاه آتشی

خانمانسوز در جایی شعله ور شود، هر کاری که داشته باشند، کنار بگذارند و برای

خاموش کردن آن بشتابند.

نخستین سازمان آتش نشانی رسمی با کارکنان حقوق بگیر، در سال 1679 میلادی در

بوستون – ایالات متحده اریکا – بر پا شد. در این شهر نیز مانند لندن، در سال های

1653 و 1676 میلادی، آتش سوزی های بزرگی روی داده بود. شهرداری بوستون

ساختن یک موتور مخصوص تلمبه ی دستی را به انگلستان سفارش داد و 13 تن را

برای اداره ی آن برگماشت.

نخستین اداره ی آتش نشانی داوطلبانه ی ایالات متحده امریکا، در سال 1736 میلادی

به دست بنجامین فرانکلین در فیلادلفیا بنیاد نهاده شد. این اداره، جای گروه سطل داران

را که تا آن زمان کار می کردند، گرفت.

در سال 1835 میلادی، نخستین گروه آتش نشانی رسمی در شهر نیویورک نیز آغاز به

کار کرد. این گروه چهار عضو داشت که سالانه 250 دلار حقوق می گرفتند. یک سال بعد،

افراد مزبور به 40 تن افزایش یافتند و نام پلیس آتش نشانی بر آنها نهاده شد. نخستین

اداره ی آتش نشانی شهر نیویورک در سال 1855 میلادی سازمان یافت.

امروزه در تمام کشورهای جهان، سازمان یا اداره آتش نشانی وجود دارد. مانند اینکه در

ایالات متحده امریکا کم و بیش یک هزار اداره آتش نشانی با مأموران آتش نشانی

متخصص حرفه ای بطور تمام وقت و حقوق بگیر، و بیش از 1500 اداره آتش نشانی با

مأموران آتش نشانی نیمه وقت یا داوطلب مشغول به خدمت هستند. شمار کل آتش نشانان

/ مأموران آتش نشانی حرفه ای ایالات متحده امریکا به بیش از 80000 تن و شمار

مأموران آتش نشانی داوطلب به بیش از 800000 تن می رسد.

 

در ایران روز 7 مهر به روز آتش نشانی نامگذاری شده است.