کهکشان

Galaxy

کهکشان چيست؟

تا حدود 100 سال پیش، ستاره شناسان گمان می کردند که بیرون از کهکشان راه شیری،

هیچ چیز وجود ندارد. اما چون دوربین های نجومی قویتر ساخته شد، چیزهای دیگری که

در فاصله بسیار دوری از ما قرار داشتند، نیز دیده شدند. این چیزها، کهکشان هایی بودند

که میلیون ها میلیون کیلومتر از کهکشان راه شیری فاصله دارند.

کهکشان ها جزیره های پهناوری از ستارگان هستند که در پهنه کيهان پراکنده اند.

کهکشان ها حول مرکز خود دوران می کنند.

 

شمار کهکشان ها چقدر است؟

 

 

امروزه ستاره شناسان با استفاده از عکاسی و دوربين های نجومی بسيار قوی،

پی برده اند  که ميليون ها کهکشان در پهنه ی جهان وجود دارد و نيز به کهکشان هايی

برخورده اند که چندان دور هستند که تصور فاصله آنها تقريبا غيرممکن است. بنابراين،

پاسخ به اين پرسش که چند کهکشان در گيتی وجود دارد، شايد برای هميشه به صورت

يک راز باقی  بماند.

 

فاصله کهکشان ها از یکدیگر چگونه است؟

فاصله کهکشان ها از يکديگر صدها هزار سال نوری است. آنها معمولا شکلی انبوه و يا

خوشه مانند دارند و هر گروه شامل ده يا بيشتر کهکشان بزرگ و تعدادی کهکشان کوتوله

است.

دورترين خوشه کهکشان ها که تا کنون مشاهده شده است، در حدود ميلياردها سال نوری

از کهکشان راه شيری فاصله دارد.