کلاغک

Grape Hyacinth

نام علمی کلاغک چیست؟

 

نام علمی کلاغک ها Muscari Armeniacum   می باشد.

 

طبقه بندی کلاغک چیست؟

 

طبقه بندی کلاغک ها به قرار زیر است:

 

خانواده: Liliaceae

 

نمای کلاغک چگونه است؟

کلاغک ها گیاهانی دارای پیاز هستند که دارای برگ های باریک پایه ای و نیم افراشته

می باشند.  

 

گلدهی کلاغک چگونه است؟

 

کلاغک ها دارای زنگوله ای شکل معطر و به رنگ آبی می باشند که در خوشه های

کوچک و متراکم ظاهر می شوند.

 

نیازها و نگهداری کلاغک چگونه است؟

نور و جای کلاغک ها، آفتابی است.

خاک آنها نسبتاً غنی و مرطوب، با زهکشی خوب می باشد.

حداقل دمای مورد تحمل آنها منهای 15 درجه سانتیگراد است.

 

چگونه کلاغک زیاد می شود؟

 

کلاغک ها از روش کاشت بذر در فصل پاییز و تقسیم گیاه در اواخر تابستان زیاد

می شوند.