هپاتیکا

Hepatica

(Liverleaf / Liverwort)

 نام علمی هپاتیکا چیست؟

 

نام علمی هپاتیکاها Hepatica Nobilis   می باشد.

 

طبقه بندی هپاتیکا چیست؟

 

طبقه بندی هپاتیکاها به قرار زیر است:

 

خانواده:Ranunculaceae  

 

نمای هپاتیکا چگونه است؟

 

هپاتیکاها گیاهانی دایمی و کُند رشد هستند که مناسب برای کاشتن در باغ های صخره ای

می باشند. حداکثر بلندی آنها 8 سانتی متر و گستردگی آنها به 12 سانتی متر می رسد.

 

گلدهی هپاتیکا چگونه است؟

 

هپاتیکاها در فصل بهار گل می دهند.

 

نیازها و نگهداری هپاتیکا چگونه است؟

 

نور و جای هپاتیکاها، سایه – آفتاب است.

خاک آنها باید مرطوب ،عمیق و غنی از هوموس  باشد.

کمترین دمای مورد تحمل آنها منهای 15 درجه سانتیگراد است.

 

چگونه هپاتیکا زیاد می شود؟

 

هپاتیکاها از روش کاشت بذر تازه یا تقسیم بوته در فصل بهار زیاد می شوند.