پیشینه ی زیردریایی

 

History of Submarine

پیشینه ی زیر دریایی چیست؟

انسان از روزگاران بسیار پیش از این، پیوسته آرزو می کرد که روزی بتواند در زیر آب

گردش کند. ولی نخستین  طرح دستگاهی که به کارش آید در سال 1578 میلادی عرضه

شد.

ویلیام بورن – ریاضیدان انگلیسی – در آن سال کتابی منتشر کرد. در این کتاب طرح قایقی

به چشم می خورد که از هر سو کاملاً پوشیده است. این قایق در زیر آب با پارو حرکت

می کرد. بدنه قایق از چوب و چرم غیرقابل نفوذی درست می شد.

برای رفتن به زیر آب، ویلیام در طرح خود چنین پیشنهاد کرده بود که گیره های ویژه ای

درون این قایق قرار داده شود تا با به کار بردن آنها بدنه قایق در هم فشرده شده و از

حجمش کاسته شود. وی می گفت که با کم کردن حجم قایق می توان آن را به زیر آب فرو

برد.

ویلیام بورن هیچوقت چنین قایقی را نساخت، امّا شخص دیگری آمد و مدل او را ساخت و

در سال 1605 به آب انداخت.

ولی با این وصف، بیشتر یک هلندی را پدیدآورنده زیردریایی می دانند. وی کرنلیس دربل

بود که بارها زیردریایی خود را در رودخانه تیمز – لندن – نمایش می داد. زیردریایی

مزبور  5/3 تا 5 متر در زیر آب فرو می رفت.

رویه زیردریایی دربل نیز از چرم غیرقابل نفوذی ساخته شده بود که بدنه چوبی آن را

می پوشانید. پاروهایی هم در اطراف داشت که با بالک های چرمین، مجهز بودند. ساخت

این قایق در سال 1620 میلادی روی داد.

از آن پس، ساختن زیردریایی بسیار مورد توجه قرار گرفت، بطوری که تا سال 1727

حدود 14 گونه مختلف از آن فقط در انگلستان به ثبت رسید.

نخستین بار که زیردریایی به منظور جنگ به کار رفت، در جنگ های انقلاب امریکا

بود.

مردی هم به نام دیوید بوشنل، زیردریایی یک نفره ای پدید آورد که با دست حرکت می کرد

و آن را لاکپشت می خواندند.

روزی در بندر نیویورک، لاکپشت به یک کشتی جنگی انگلیسی حمله کرد و خواست تا

انبار  مهمات آن را که در ته کشتی جای داشت، از بین ببرد. ولی نه تنها موفق نشد، بلکه

همینکه  به سوی آن آتش کرد، انگلیسی ها فهمیدند که در آن منطقه امنیت ندارند. لذا با

کمال خونسردی راه خود را در دریا پیش گرفتند و اندکی دورتر ایستادند.