پیشینه ی وزنه برداری

History of Weightlifting

پیشینه وزنه برداری چیست؟

انسان، از ابتدای پیدایش خود، همواره به گونه ای وزنه بردار بوده و برای جا به جا

کردن چیزهای سنگین، از نیروی بدنی خود استفاده کرده است. زمانی که انسان های

نخستین در غارها زندگی می کردند، سنگ های بزرگ را به مقابل غار می آوردند تا

دهانه ی آن را ببندند و جای زندگی خود را از خطر جانوران وحشی نگهداری کنند.

در روزگاران باستان، مردان قوی بنیه و نیرومند که بتوانند چیزهای سنگین – مانند

لاشه ی جانوران شکار شده یا تنه ی درختان –  را از زمین بردارند و جا به جا کنند، در

قبیله خود احترام زیادی داشتند. در مصر باستان از مردان قوی برای ساختن مجسمه های

بسیار بزرگ و تراشیدن ستون های سنگی استفاده می شد.

در یونان باستان، رقابت های وزنه برداری و پرتاب وزنه رواج داشت. در سال 684

پیش از میلاد، پهلوانی به نام میلو از اهالی کروتون –  یونان – می توانست گاو تنومندی

را بر سر دست بلند کند و دور میدان بگرداند. میلو مدت 24 سال قهرمان بازی های

المپیک باستان بود.

در طی دوران های پیشین، در گوشه و کنار جهان مردان قدرتمندی بوده اند که

می توانستند به یاری نیروی زیاد خود کارهای حیرت انگیزی انجام دهند. مسابقه هایی

را که این قبیل افراد نیرومند میان خود ترتیب می دادند، شاید بتوان نخستین پایه

مسابقه های وزنه برداری نوین دانست.

شخصی به نام لویی یکافه، که در سال 1862 زاده شد، در جوانی پهلوانی بی مانند بود و

می توانست یک واگن آهنی را از جا بلند کند.

لویی سیر کانادایی نیز در همین سال ها هرکول زمان خود بود. او با 135 کیلو وزن و

176 سانتیمتر قد، وزنه 249 کیلویی را با یک انگشت دست از زمین بلند می کرد و یا یک

ارابه چهار اسب را از حرکت بازمی داشت.

پهلوان دیگری به نام شارل ریگولو از وزنه های آهنی بسیار سنگین و توپی شکل

استفاده می کرد.

کارهای این قبیل زورمندان، بیشتر برای نشان دادن زور بازوی خود و بر پا کردن

نمایش های عمومی بود و تا زمانی که وزنه برداری در بازی های المپیک جای نگرفت،

چندان مورد توجه جوانان نبود.

در سال 1896 که نخستین دوره بازی های المپیک نوین در شهر آتن برگزار شد،

وزنه برداری و زورآزمایی با وزنه را در شمار برنامه های دو و میدانی قرار دادند. در

این دوره، تنها دو حرکت وزنه برداری – یکی با دمبل بزرگ و دیگری با هالتر – انجام

شد. داوری این مسابقه ها بر عهده یک شاهزاده یونانی به نام ژرژ بود که خود او از

پهلوانان و زورمندان مشهور به شمار می آمد.

فکر تشکیل یک فدراسیون بین المللی وزنه برداری در سال 1913 به وجود آمد. در این

سال، فرانسویان فدراسیون وزنه برداری فرانسه را پایه ریزی کردند و کمیته بین المللی

المپیک را واداشتند قانون ها و قرارها، و نیز برنامه های مربوط به مسابقه ها آن را

بنویسد.

نخستین مسابقه های وزنه برداری در سال 1920، در آنتورپ – بلژیک – انجام گرفت و از

آن پس، وزنه برداری کم کم شکوفا شد و بیشتر کشورهای جهان در این رشته از ورزش

به فعالیت پرداختند.

در سال 1925 میلادی، که کنگره بین المللی المپیک در پراگ تشکیل شد، چنین قرار دادند

که مسابقه های وزنه برداری بطور دائم در برنامه بازی های المپیک گنجانیده شود.

در بازی های المپیک 1932 لس آنجلس، مسابقه های وزنه برداری در پنج حرکت انجام

می شد که وزنه برداشتن با یک دست هم جزو آن بود. اما در بازی های المپیک 1936

برلین، وزنه برداری محدود به سه حرکت دو دستی شامل: پرس، یک ضرب و دو ضرب

شد.

از دگرگونی های مهم حرکت های وزنه برداری، حذف حرکت پرس بود که در سال 1972

انجام شد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: