حسین پژمان بختیاری

Hossein Pejman Bakhtiari

:زندگینامه

حسین پژمان بختیاری در 3 شعبان 1318 هجری قمری /   آبان 1278 هجری

.خورشیدی در تهران زاده شد

پدرش علیمراد خان (از ایل بختیاری) / علیمراد امیر پنجه بختیاری بود که در

زمان پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار به تهران آمد و در خدمت ارتش درآمد و در

زمان پادشاهی مظفرلدین شاه قاجار مورد توجه امین السلطان قرار گرفت و به

درجه میرپنجی رسید. مادرش عالمتاج قائم مقامی ( از نوادگان میرزا ابوالقاسم

.قائم مقام) نام داشت که شاعر بود و ژاله تخلص می کرد

مادرش در کودکی او، از پدرش دوری جست و به خانه پدری رفت و حسین

.دوران کودکی را بدون مادر و به سختی سپری کرد

حسین پژمان بختیاری در 9 سالگی پدر را از دست داد و در مدرسه سن

لویی – تهران – به تحصیل علوم جدید پرداخت و با ادبیات فرانسه نیز آشنا

.شد. او در این دوران با علی اسفندیاری / نیما یوشیج همدرس بود

او علوم قدیم را نیز نزد ادیب نیشابوری در مشهد و و بدیع الزمان فروزانفر

.در تهران فراگرفت

 

حسین پژمان بختیاری در فروردین 1304 هجری خورشیدی، به سبب آشنایی با

زبان فرانسه وارد آموزشگاه بیسیم کل قشون وابسته به وزارت جنگ شد و

.دوره دو ساله آن را به پایان برد

در آذر 1306، بنا بر تصمیم هیأت وزیران، بیسیم وزارت جنگ به وزارت

پست و تلگراف و تلفن پیوست. از این رو، پژمان بختیاری هم به آن

.وزارتخانه راه یافت

او در سال 1312 هجری خورشیدی، منتخبی از شعرهای قدیم و جدید

.فارسی زبان را به نام بهترین اشعار انتشار داد

حسین پژمان بختیاری مجموعه ای از شعرهای خود را به نام خاشاک منتشر

کرد. او به زبان فرانسوی هم آشنایی داشت و دیوان حافظ را با حواشی و

.توضیحات ادبی و عرفای به چاپ رسانید

پژمان در طول خدمت خود در وزارت پست، کتابی درباره تاریخ پست و تلگراف

.در ایران منتشر ساخت که از 1323 تا 1326 تهیه و در 1327 منتشر کرد

وی از مقام و جایگاه فنی و تخصصی و علمی درخور توجهی برخوردار بود و

سبب حضور او در آن وزارتخانه، تسلط او بر زبان و شایستگی‌هایی است که

.از خود نشان داده است

او پس از 31 سال خدمت در وزارت پست و تلگراف و تلفن، در دی 1337 هجری

.خورشیدی بازنشسته شد

پژمان در شعر شيوه پيشينيان را می پسنديد و از آنان پيروی می کرد. بيشتر در

قالب های قصيده، غزل و مثنوی شعر گفته و در سرودن قطعه و رباعی و برخی

ديگر از قالب های شعری هم دست داشته است. پژمان به مثنوی سرايی علاقه ای

.خاص داشت. در شعرش مضمون ها و مفهوم های اجتماعی و عاطفی بسيار است

او شاگرد مکتب نظام وفا بود که شعرهایش در چند ترانه به اجرای موسیقیایی

درآمده است و در واپسین دوران کاری خود جزو شورای شعر و ترانه رادیو

.تهران بود

.حسین پژمان بختیاری در سال 1353 در تهران درگذشت

 

:نوشتار ها

1312

هجری خورشیدی: دیوان اشعار

:دیگر نوشتارها

زن بیچاره

خاشاک

اندرز یک مادر

کویر اندیشه

تاریخ پست و تلگراف در ایران

سیه روز

محاکمه شاعر

 

:برگردان ها

 

وفای زن ………………………………………………….. بنیامین کنستان

آتالا …………………………………………………………….. شاتو بریان

رنه …………………………………………………………….. شاتو بریان

 

:درست نوشتارها

 

دیوان حافظ

دیوان جامی

ترانه های خیام

خمسه نظامی

دیوان ژاله قائم مقامی

 

 

:زمینه نوشته پیوسته دیگر