معده انسان

Human Stomach

معده انسان چگونه است؟

 

معده انسان در قسمت بالای شکم قرار دارد و به شکل کیسه محکمی است که از یک

طرف به مری و از طرف دیگر به روده باریک / کوچک مربوط است و راه دارد.

 

ساختار معده انسان چگونه است؟

دیواره معده کلفت و ستبر می باشد و بیشتر از ماهیچه ساخته شده است. ماهیچه ها بسیار

قوی می باشند. معده پرده ای هم دارد که از غذاهای خیلی گرم و فلفل و ادویه زود آسیب

می بیند.

 

پرده معده، کیسه ها یا غده هایی کوچک دارد. این غده ها مایعی به نام شیره معده دارند.

 

چطور معده انسان کار می کند؟

 

 

معده هر انسان مانند بادکنک باز و فراخ می شود. وقتی خالی است به بزرگی مشت او

است، اما به اندازه ای می تواند باز شود که یک لیتر آب یا بیشتر بگیرد.

 

چطور گوارش خوردنی ها در معده انجام می گیرد؟

پس از اینکه خوردنی ها هنگام خوردن از راه مری وارد معده می شوند و چند ساعت بعد

از آن که در معده می مانند، دیواره معده به جنبش در می آید و نیز شیره مخصوصی روی

خوردنی ها می ریزد. جنبش معده خوردنی ها را با فشار جمع می کند و به این طرف و آن

طرف می غلتانند و به حرکت در می آورد. مانند اینکه بادکنکی را پر از آب کرده و با فشار

آوردن از بیرون به آن ، آب داخل آن، به این طرف و آن طرف رانده شود.

در این زمان است که خوردنی خمیری شکل، با نوشیدنی ای که آشامیده می شود، مخلوط

می گردد.

سپس کیسه ها / غده های معده، شیره معده را به روی خوردنی ها می ریزد. فشار

ماهیچه های دیواره معده غذا را هم با شیره معده مخلوط کرده و سبب گوارش بخشی از

خوردنی می شود.

پس از این مرحله از گوارش، هنوز این شکل از خوردنی ها برای بخش های مختلف بدن

قابل استفاده نیست، از این رو، خوردنی ها از معده به روده باریک رانده می شوند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: