ژله ماهی

(عروس دریایی)

Jellyfish

ژله ماهی چگونه جانوری است؟

ژله ماهی ها یکی از عجیب ترین جانوران دریایی هستند.

باید دانست ژله ماهی ها، در طبقه بندی جانوران در حقیقت ماهی نیستند. زیرا تمام ماهیان

مهره دار هستند، ولی ژله ماهی ها مهره دار نیستند، بلکه بی مهره / بی استخوان هستند و

از این رو، در طبقه کیسه تنان می باشند.

 

جالب ترین گونه ی ژله ماهی ها به نام مدوز می باشد. مدوز نام یک شخصیت افسانه ای

در گذشته بوده که می گویند به جای مو، از سرش مارهایی آویزان بوده است.

 

شکل ظاهری ژله ماهی چگونه است؟

برخی از ژله ماهی ها بسیار ریز هستند، ولی در عوض بعضی دیگر حدود نیم متر قطر

دارند.

ژله ماهی ها به شکل و رنگ های گوناگونی یافت می شوند.

 

کالبد شناسی ژله ماهی چگونه است؟

بدن ژله ماهی ها به صورت کیسه های پُر از ژله با سوراخی در میان است. بطوری که

اگر بدن ژله ماهی ها به 10 قسمت تقسیم شود، مشاهده می گردد که 9 قسمت آن را

ماده ی ژله مانندی درست کرده که بیشتر آن هم به صورت یک حُفره است. این حفره در

واقع، معده ی آنها است و کار هضم را برایشان انجام می دهد. ضمناً ژله ماهی ها نه مغز

دارند و نه هیچ یک از رگ های خونی.

این جانوران آبزی دارای کلاهی به شکل نیم کره هستند که روی آن شاخک هایی تزیین

شده است. ژله ماهی ها از این شاخک ها برای تغذیه و دفاع استفاده می کنند. قطر کلاه

ژله ماهی ها تا 7 پا می رسد.

شاخک ها به هنگام شنا نیز به کار می آیند، ولی بیشتر ژله ماهی ها با جمع و پهن کردن

اندام خود در آب شنا می کنند.

گونه ی مدوز مانند مارهای مو مانند مدوز افسانه ای، دارای شاخک های فراوانی است

که مانند همان مارها از اطراف بدن چتری شکلش، فرو آویخته اند.

مدوز همچنین چندین چشم گرداگرد اندام خود دارد، و در مرکز پایین تنه اش نیز دهانش

قرار گرفته است.

 

خوراک ژله ماهی چیست؟

تمام ژله ماهی ها گوشتخوار هستند.

 

تولید مثل ژله ماهی چگونه است؟

 

یکی از فراوان ترین ژله ماهی های جهان، ژله ماهی گرد است. این ژله ماهی ها،

رشته هایی دراز و سفید دارند که از بدن گرد و فنجانی شان منشعب شده اند.

در پشت هر ژله ماهی گرد و بالغ، یک نقش صورتی یا نارنجی رنگ دیده می شود که به

گل میخک چهارپَر شباهت دارد. این چهارپر یا برگ، اندام های تولید مثل ژله ماهی هستند.

در ژله ماهی نر، اندام های مزبور سلول های اسپرم تولید می کنند. این سلول ها از راه 

دهان جانور وارد آب می شود.

 

در ژله ماهی ماده، اندام های تولید مثل، تخم تولید می کنند. این تخم ها در داخلی بدن

جانور می مانند تا بارور شوند یا سلول های اسپرم داخل آب به آنها پیوند پیدا کنند.

تخم ها در داخل چهارچین دراز و لرزان که از دهان ژله ماهی آویخته اند، رشد می کنند.

هنگامی که تخم ها می شکنند، ژله ماهی های نوزاد به اقیانوس می روند و برای مدتی

خود بخود شنا می کنند و سپس در آن جا ته نشین می شوند و به صخره یا یک گیاه

دریایی می چسبند.

نوزادان، کم کم رشد می کنند و دارای شکلی می شوند که هیچ تشابهی به شکل ظاهر

مادرش ندارند. این نوزادها به شکل پولیپ – یعنی چند پا – درمی آیند.

چند پای نوزاد، خوراک را با شاخک هایش می گیرد و در طی چند ماهه ی رشدش به

این راه تغذیه می کند.

آنگاه مانند ساقه ی یک گیاه جوانه یا مژه هایی از گرداگرد بدنش بیرون می زند.

کم کم جانور چند پا به صورت کپه ای از بشقاب های حاشیه دار درمی آید. بشقاب ها

یکی یکی از جانور چند پا جدا می شوند و شناکنان از آن دور می شوند.

هر بشقاب به یک ژله ماهی کوچولو و مستقل تبدیل می شوند.

ظاهراً شیوه ی زندگی و تولید مثل ژله ماهی کاملاً موفق بوده است. ژله ماهی ها بیش

از 600 میلیون سال است که به این ترتیب زندگی می کنند. شکل زندگی ژله ماهی از

دیرینه ترین شکل های زندگی در کره زمین است که  دگرگونی چندانی در طی این مدت

نکرده است.

 

رفتار ژله ماهی چگونه است؟

 

ژله ماهی ها / عروس های دریایی قادر هستند در دریا به راحتی حرکت کنند.

بعضی از ژله ماهی ها، همینکه از چیزی آزار ببینند، رنگ بدنشان درخشنده می گردد.

 

چرا ژله ماهی نیش می زند؟

مدوز انسان را نیز با شاخک هایش بطور دردناکی نیش می زند. زیرا:

ژله ماهی ها خوراک خود را از راه نیش زدن به دست می آورد. نخست با نیش،

موجودات زنده ی بسیار کوچک دریا را بی حس می کند، سپس با شاخک هایش آنها را

به سوی دهان می راند.

از این نیش ها حتی در درون شکم برخی از ژله ماهی ها هم هست که به یاری آنها کار

هضم غذا کامل می شود.

 

زیستگاه ژله ماهی کجا می باشد؟

 

بیشتر ژله ماهی ها بر سطح آب یا نزدیک به آن زندگی می کنند. برخی هم در ژرفای

دریاها بسر می برند. در همه ی دریاها، بخصوص در نزدیکی ساحل بسر می برند.