توت فرنگی کیلارنی

Killarney Strawberry Tree

نام علمی توت فرنگی کیلارنی چیست؟

 

نام علمی توت فرنگی های کیلارنی Arbutus Unedo   می باشد.

 

طبقه بندی توت فرنگی کیلارنی چیست؟

 

طبقه بندی توت فرنگی های کیلارنی به قرار زیر است:

 

خانواده:  Ericaceae

 

نمای توت فرنگی کیلارنی چگونه است؟

توت فرنگی های کیلارنی درختچه هایی همیشه سبز هستند که دارای گل های سفید به

شکل سماور در اول زمستان و میوه هایی کُره ای شکل شبیه توت فرنگی در فصل بهار

می باشد.

 

نیازها و نگهداری توت فرنگی کیلارنی  چگونه است؟

مکان آفتابی.

خاک حاصلخیز با زهکشی خوب.

حداقل دمای مورد تحمل آن منهای 10 درجه سانتیگراد.

درختچه های جوان باید در برابر وزش بادهای سرد نگهداری شوند.

 

چگونه توت فرنگی کیلارنی زیاد می شود؟

توت فرنگی های کیلارنی از راه قلمه در آخر تابستان و یا کاشت بذر در پاییز زیاد

می شوند.