کشتی یخ شکن لنین

Lenin Icebreaker

 

ساختار کشتی یخ شکن لنین چگونه بوده است؟

کشتی یخ شکن لنین  16 هزار تن وزن داشته و به مدرن ترین ابزار ناوبری مجهز بوده

است.

این کشتی دارای سه رآکتور اتمی و با سرعتی برابر 33 کیلومتر در ساعت جا به جا

می شده است.

این کشتی دارای 243 خدمه بوده است.

 

پیشینه ی کشتی یخ شکن لنین چیست؟

کشتی یخ شکن لنین یک کشتی اتمی ساخت روسیه بوده است که از 1959 تا 1989

میلادی به کار گرفته شد.