کتان وحشی

Linaria Alpina

(Alpine Toadflax)

نام علمی کتان وحشی چیست؟

 

نام علمی کتان های وحشی Linaria Alpina   می باشد.

 

طبقه بندی کتان وحشی چیست؟

 

طبقه بندی کتان های وحشی به قرار زیر است:

 

خانواده:  Scrophulariaceae

 

نمای کتان وحشی چگونه است؟

 

کتان های وحشی گیاهانی یک ساله یا دو ساله هستند که متراکم و شکل شرابه ای

می باشند. سیستم ریشه ای پراکنده و تنک که حداکثر بلندی و گستردگی آنها به 15

سانتیمتر می رسد.

برگ های کتان های وحشی، خطی و گوشتی به رنگ سبز می باشند.

 

گلدهی کتان وحشی چگونه است؟

 

کتان های وحشی در تابستان گل می دهند.

 

نیازها و نگهداری کتان وحشی چگونه است؟

نور و جای کتان های وحشی، آفتابی است.

خاک آنها با زهکشی خوب می باشد.

کمترین دمای مورد تحمل آنها منهای 15 درجه سانتیگراد است.

 

چگونه کتان وحشی زیاد می شود؟

 

کتان های وحشی از روش کاشت بذر در فصل بهار یا پاییز و نیز بذرافشانی طبیعی زیاد

می شوند.