منیزیوم

Magnesium

ساختار اتمی:

شمار پروتون: 12

شمار نوترون: 12

عدد جرمی: 24

شمار مدار: 3

شمار الکترون: 12

آرایش الکترون ها: 2، 8، 2

عدد اتمی: 12

جرم اتمی: 24

 

 

ویژگی ها:

 

شکل طبیعی: منیزیوم یکی از فراوان ترین فلزها در سطح زمین می باشد. سنگ منیزیت

و دولومیت دو گونه از سنگ های معدنی منیزیوم هستند. منیزیوم را می توان به آسانی

ذوب و قالب گیری کرد. فلز منیزیوم از نظر شکل پذیری یکی از آسان ترین فلزها

می باشد و به آسانی نیز به وسیله ی ماشین های تراش فلزها، تراش برمی دارد.

نامگذاری: نام منیزیوم از واژه ی منزیا – شهری در یونان – گرفته شده است.

نوشتن شیمیایی: Mg

حالت فیزیکی: جامد

نقطه ذوب: 650 درجه سانتیگراد

نقطه جوش: 1091 درجه سانتیگراد

چگالی: 738/1 گرم بر سانتی متر مکعب

رنگ: خاکستری

سختی: یکی از فلزهای سبک که حتی از آلومینیوم هم سبک تر می باشد، منیزیوم است.

جلا: براق

ترکیب: منیزیوم با شعله ی سفید و درخشانی با اکسیژن هوا می سوزد.

آلیاژها: یکی از آلیاژهای معمولی منیزیوم آلیاژ آن با روی و آلومینیوم می باشد.

آلیاژهای منیزیوم معمولاً سخت تر از خود منیزیوم می باشد و دیرتر زنگ می زند.

استخراج: از سنگ های معدنی سنگ منیزیت و دولومیت برای استخراج و فراهم کردن

منیزیوم استفاده می کنند.

افزون بر این، منیزیوم را می توان از آب دریا استخراج کرد، زیرا آب دریا دارای مقدار

زیادی کلرور سدیم می باشد که می توان با تجزیه برقی / الکتریکی آن، منیزیوم را

استخراج کرد.

بهره گیری: منیزیوم معمولاً به صورت آلیاژ با سایر فلزها مورد استفاده قرار می گیرد. 

 

افزون بر این چون منیزیوم فلزی بسیار سبک است، از این رو، آلیاژهای آن برای

ساختن قسمت های گوناگون هواپیماها و سفینه های فضایی به کار می رود.