منگنز

Manganese

ساختار اتمی:

شمار پروتون: 25

شمار نوترون: 30

عدد جرمی: 55

شمار مدار: 4

شمار الکترون: 35

آرایش الکترون ها: 2، 8، 13، 2

عدد اتمی: 25

جرم اتمی: 55

 

ویژگی ها:

 

شکل طبیعی: منگنز در طبیعت به صورت اکسید منگنز – ترکیب شده با اکسیژن – یافت

می شود.

سنگ معدن منگنز، پیرولوزیت نام دارد.

نوشتن شیمیایی: Mn

حالت فیزیکی: جامد

نقطه گدازش / نقطه ذوب: 1246 درجه سانتیگراد

نقطه جوش: 2061 درجه سانتیگراد

چگالی: 21/7  گرم بر سانتی متر مکعب

رنگ: نقره ای

آلیاژها: منگنز یکی دیگر از فلزهایی ی باشد که بطور مداوم از آن برای تهیه آلیاژ

استفاده می شود.

بطور کلی آلیاژهای منگنز دارای استحکام بیشتر و سخت تر از فلزهای تشکیل

دهنده ی آن می باشند.

 

بهره گیری:

بطور کلی در آلیاژهای فولاد از منگنز استفاده می کنند، زیرا با استفاده از این فلز به بهتر

کردن کیفیت و نیز استحکام فولاد می توان افزود.

منگنز به شکل آلیاژ منگنز و آهن نیز مورد استفاده قرار می گیرد.