دماسنج جیوه ای

Mercury Thermometer

ساختار دماسنج جیوه ای چگونه است؟

دماسنجی جیوه ای که اکنون به کار برده می شود، درست همان کار دماسنج گالیله را

انجام می دهد. با این تفاوت که در این نوع دماسنج بجای هوا، جیوه تعبیه شده است.

در دماسنج های جیوه ای، جیوه در لوله ای به باریکی یک سنجاق ریخته شده و منفذ آن

نیز از موی انسان تنگتر است.

 

در انتهای لوله مخزن کوچکی است که فقط در آن به اندازه لازم جیوه قرار دارد. اما در

خود لوله بجای جیوه، یا گاز نیتروژن ریخته اند و یا اصلاً هوایش را کشیده و خلأ در آن

ایجاد کرده اند. جیوه در چنین لوله ای بالا و پایین می رود و بدین وسیله درجه دما را

تعیین می کند.

لوله دماسنج را هم درجه بندی کرده اند تا آشکارا میزان گرما یا سرما را نشان دهد.

 

چرا در ساختار دماسنج از جیوه استفاده می شود؟

هرچند که گرما باعث افزایش حجم جیوه می شود، ولی درجه این افزایش در همه حالات

ثابت و معین است. مانند اینکه هرگاه جیوه ای دریک لوله شیشه ای ریخته و آن را گرم

کرد، مشاهده می شود که جیوه تا حد معینی گسترش / انبساط می یابد و خودبخود در لوله

بالا می رود. سپس اگر دو باره همان اندازه گرما به جیوه داده شود، باز تا همان نقطه اول

بالا خواهد آمد. 

از این رو، یکی از مناسب ترین ماده ها برای ساختن دماسنج جیوه بوده است.

 

دماسنج جیوه ای چگونه کار می کند؟

جیوه بر اثر گرما یا سرما، گسترش / انبساط یا تراکم / انبساط پیدا کرده و بدین وسیله در

درون یک لوله شیشه ای بالا و پایین می رود.

وقتی جیوه گرم می شود، چون جای بیشتری را می گیرد، پس خود را از دیواره شیشه بالا

می کشد و وقتی که سرد می شود، خود را جمع کرده و نیاز به جای کمتری دارد، پس در

حباب شیشه ای پایین لوله دماسنج، آرام فرو می نشیند.

 

پیشینه ی دماسنج جیوه ای چیست؟

دماسنج جیوه ای را (گراند دوک) فردینان (دوم)، در حدود سال 1654 برای نخستین بار

به کار برد. وی دوک بزرگ توسکان (ایتالیا) بود.

 

چند گونه دماسنج جیوه ای وجود دارد؟

 

دماسنج جیوه ای برای کارهای گوناگون ساخته می شود که مهم ترین گونه های آن

دماسنج آزمایشگاهی و دماسنج پزشکی است.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: