کشتی اتمی

Nuclear-powered Ship

کشتی اتمی چه گونه است؟

کشتی هایی که حرکت آنها در آبها به مدت طولانی می باشد و برای پیشگیری سوختگیری

دوباره از انرژی اتمی استفاده می کنند، کشتی های اتمی هستند.

کشورهای انگلستان، امریکا، روسیه، فرانسه و ایتالیا، آلمان و چین از انرژی اتمی در

کشتی های خود استفاده می کنند.

 

گونه های کشتی اتمی چیست؟

کشتی اتمی دارای گونه های مختلف است. از آن جمله:

1 – کشتی تجاری اتمی

2 – کشتی یخ شکن اتمی

3 – کشتی اتمی نیروی دریایی روسیه

4 – کشتی اتمی نیروی دریایی اتحاد جماهیر شوروی

5 – کشتی اتمی نیروی دریایی ایالات متحده امریکا

همچنین زیردریایی های پُر قدرت نیز انرژی اتمی به کار می برند.

 

زیردریایی های کوچک اتمی ساخت انگلستان دارای کیفیت کارایی عالی و سرعت زیاد

می باشند.

شماری اززیردریایی های اتمی امریکا مجهز به موشک های هسته ای مخوفی به نام

پولاریس می باشند. موشک پولاریس دارای کلاهک اتمی است. این موشک ها پس از

پرتاب از زیردریایی، می توانند بدون آنکه سیستم دفاعی دشمن بتواند آنها را ردیابی

کند، به مناطق دشمن برسند.

زیردریایی هایی وجود دارند که می توانند 52 موشک پولاریس را حمل کنند.