گل کاغذی

Paper Flower

(Lesser Bougainvillea)

 نام علمی گل کاغذی چیست؟

 

نام علمی گل کاغذی ها Bougainvillae Glabra   می باشد.

 

طبقه بندی گل کاغذی از چیست؟

 

طبقه بندی گل کاغذی ها به قرار زیر است:

 

خانواده: Nyctaginaceae  

 

نمای گل کاغذی چگونه است؟

نمای گل کاغذی ها در نمای بالا نشان داده شده است.

 

گلدهی گل کاغذی چگونه است؟

 

کمترین دمای مورد نیاز در زمستان، برای گلدهی مناسب در فصل تابستان، 8 تا 10 درجه

سانتیگراد می باشد.

 

نیازها و نگهداری گل کاغذی چگونه است؟

 

نور و جای گل کاغذی ها، آفتابی و گرم است.

در فاصله بین دو آبیاری اجازه داده شود، سطح خاک کمی خشک شود.

آبیاری و کود دهی زیادی، به ویژه در فصل بهار که شاخه ها تازه روییده حدود 30

سانتیمتر رشد کرده اند، باعث به تعویق افتادن گلدهی خواهد شد.

گل های گل کاغذی ها روی شاخه های یکساله پدیدار می شوند. بنابراین هرس شاخه ها

باید پس از پایان گلدهی انجام پذیرد.

در تابستان هر هفته یک بار کود محلول با غلظت 2 گرم در لیتر.

گلدان گیاه جوان، بهتر است اول بهار هر سال عوض گردد.

 

چطور گل کاغذی زیاد می شود؟

 

گل کاغذی ها از روش قلمه های چوبی به درازای 15 سانتی متر در فصل بهار و دمای

21 تا 24 درجه سانتیگراد انجام می شود.