پرخیده

(نورالهدی مظفری)

Parkhideh

(Nour’ol-Hoda Mozaffari)

:زندگینامه

پرخیده / نورالهدی مظفری در سال 1292 هجری خورشیدی در تهران زاده

.شد

 او تا ششم دبستان تحصیل کرد . و سپس کار خود را با گروه آکروباتی

میر احمد صفوی در سال 1308 هجری خورشیدی آغاز کرد و کار بازیگری

را از سال 1310 با بازی در نمایش خسیس از گروه نمایشی حسین خیرخواه

.شروع کرد

پرخیده سپس نخستین زنی بود که همزمان با سر و صدای کشف حجاب روی

صحنه تماشاخانه ظاهر شد و به این دلیل هر شب مورد تهدید عده زیادی از

.مخالفین کشف حجاب قرار می گرفت

او نخست در نمایش های لطفعلی خان و تاریخ مفقود بازی کرد و سپس در

نمایش های بسیاری بازی کرد تا اینکه در سال 1330 هجری خورشیدی با

.بازی در فیلم خواب های طلایی به سینما روی آورد

پرخیده از سال 1333 به کار دوبله پرداخت و با حمید وفادار – برادر مجید

 .وادار – ازدواج کرد که ثمره ی آن دو دختر به نام های پوران و توران بود

پوران بعدها با نام فیروزه در رادیو به ترانه خوانی پرداخت و توران هم

.کارمند رادیو شد

پرخیده در سال 1344 هجری خورشیدی به علت بیماری سل و عمل جراحی

.قلب درگذشت

:نمایش ها

 

لطفعلی خان – تاریخ مفقود – خسیس – جزای روزگار – اسکار بر روی

خرابه ها – همه در راه آزادی – مرگ موش – محاکمه ماری دوگان – کارمند

  – شریف – عشق پیری – عشق و افتخار – شب بحرانی – مسافری از آن دنیا

قهوه خانه ماه اوت – عروسی اعیان – عاشق بازنشسته – شاهزاده خانم

تاتیانا – پروفسور سوسول – حافظ و صاحب عیار – عاشق فراری – زورق

بی صاحب – ستاره ی هالیوود – دکتر شهر ما – زنم می شی؟ – سر دیگران

:فیلم ها

1330

 :هجری خورشیدی

خواب های طلایی

1331

 :هجری خورشیدی

دزد عشق

                                  زنده باد خاله

                                  عمر دوباره

                                  یک نگاه

1332

:هجری خورشیدی

چهره آشنا

                                  دختر سر راهی

1333

:هجری خورشیدی

دختری از شیراز

                                  عروس دجله

                                  محکوم به ازدواج

                                  همسر مزاحم

1334

:هجری خورشیدی

غروب عشق

1335

:هجری خورشیدی

شب نشینی در جهنم

1336

:هجری خورشیدی

ظالم بلا

                                  مردی که رنج می برد

                                  نردبان ترقی

1337

:هجری خورشیدی

چشم به راه

                                  دشمن زن

                                  لات جوانمرد

1338

:هجری خورشیدی

آقای شانس

                                  اینم یه جورشه

                                  شانس و عشق و تصادف 

1339

:هجری خورشیدی

آینه تاکسی

                                  بچه های محل

                                  حاجی جبار در پاریس

                                  دوستان یکرنگ

                                  عروسک پشت پرده

                                  فردا روشن است

                                  فرشته فراری

1340

:هجری خورشیدی

آس و پاس

                                  آهنگ دهکده

                                  خانم عوضی گرفتین

                                  خروس بی محل

                                  دختران حوّا

                                  دختری فریاد می کشد

                                  صد کیلو داماد

                                  عمو نوروز

1341

:هجری خورشیدی

دخترها این طور دوست دارن

                                  زمین تلخ

                                  زن دشمن خطرناکی است

                                  کلید

1342

:هجری خورشیدی

با معرفت ها

                                  جدال در مهتاب

                                  فرار

                                  قربانی هوس

                                  مادر فداکار

                                  مسافری از بهشت

1343

:هجری خورشیدی

آقای قرن بیستم

                                  اشک یتیم

                                  افسانه دهکده / قهرمان دهکده

                                  چهار تا شیطون

                                  دختر ولگرد

                                  دزد شهر

1344

:هجری خورشیدی

ببر کوهستان

                                  زمزمه محبت

                                  شیطان سفید

                                  مرد ده میلیون تومانی

                                 مزد خونین

:زمینه نوشته پیوسته پسین