انگشتانه ارغوانی

(گل انگشتانه)

Purple Foxglove

(Lady’s Glove)

 نام علمی انگشتانه ارغوانی چیست؟

 

نام علمی انگشتانه های ارغوانی Digitalis Purpurea    می باشد.

 

طبقه بندی انگشتانه ارغوانی چیست؟

 

طبقه بندی انگشتانه های ارغوانی به قرار زیر است:

 

خانواده:  Schrophulariaceae

 

نمای انگشتانه ارغوانی چگونه است؟

 

انگشتانه های ارغوانی گیاهانی دایمی هستند که به صورت دو ساله پرورش داده

می شوند.

 

گلدهی انگشتانه ارغوانی چگونه است؟

انگشتانه های ارغوانی در فصل تابستان گل می دهند.

 

نیازها و نگهداری انگشتانه ارغوانی چگونه است؟

 

نور و جای انگشتانه های ارغوانی، سایه – آفتاب است.

خاک آنها سبک، با زهکشی خوب می باشد.

نسبت به سرما بسیار مقاوم است.

 

چگونه انگشتانه ارغوانی زیاد می شود؟

 

انگشتانه های ارغوانی از روش کاشت بذر در فصل پاییز زیاد می شوند.