ریشارد اشتراوس

(ریشارد گئورگ اشتروس)

Richard Strauss

(Richard Georg Strauss)

زندگینامه:

ریشارد گئورگ اشتراوس در 11 جون 1864 در مونیخ – آلمان – زاده شد.

وی آهنگساز و رهبر گروه نوازندگان، در سی سال اول سده ی بیستم آلمان بود.

ریشارد اشتراوس در 1897 میلادی سمفونی دُن کیشوت را با الهام از قهرمان

سروانتس ساخت.

 

ریشارد اشتراوس در 8 سپتامبر 1949 میلادی در شهر گارمیش – پارتنکیرشن –

درگذشت.

 

اپرا ها:

1938 میلادی:

 

روز صلح

 

آرابلا – الکترا – بانوی بدون سایه – شوالیه گل سرخ – سالومه – هلنای مصری