کشتی بخار پست سلطنتی تایتانیک

(کشتی تایتانیک)

RMS Titanic

(Royal Mail Steamer Titanic)

ساختار کشتی بخار پست سلطنتی تایتانیک چگونه بوده است؟

بیشترین سرعت این کشتی 44 کیلومتر در ساعت و دارای 892 خدمه که با 2435 مسافر،

گنجایش آن 3327 تا 3547 تن بوده است.

کشتی تایتانیک دارای 20 قایق نجات برای 1178 تن نیز بوده است.

 

پیشینه کشتی بخار پست سلطنتی تایتانیک چیست؟

خط کشتیرانی وایت استار سفارش ساخت کشتی تایتانیک را در 17 سپتامبر 1908 به

شرکت هارلند و وولف داد.

این کشتی در 31 مه 1911 به آب انداخته شد و در زمان خودش بزرگترین کشتی بوده و

تصور می شد که غرق نشدنی باشد، اما

در 14 آوریل 1915، در شمال اقیانوس اطلس در ساعت 11 و 40 دقیقه ی نیمه شب،

هنگامی که کشتی تایتانیک در حال حرکت از انگلستان به نیویورک بوده، به کوه یخی

برخورد کرده و در ساعت 2 و 20 دقیقه ی روز بعد به همراه بیش از 1500 مسافر

غرق شده است.

و شماری نیز نجات یافتند.