دود

Smoke

دود چیست؟

دود بر اثر سوختن ناقص / احتراق ناقص برخی مواد سوختنی پدید می آید. پس اگر بیشتر

مواد سوختنی، که ما در اختیار داریم، بطور کامل بسوزند، هرگز دودی نخواهیم داشت.

بیشتر مواد سوختنی شامل، کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و کمی گوگرد و احتمالاً

مقداری خاکستر معدنی هستند.

بطوری که دانسته شده، اگر این سوخت ها بطور کامل بسوزند / احتراق یابند، چیزی که

از خود باقی می گذارند عبارت است از: گاز کربنیک، بخار آب و نیتروژن آزاد که همه

چیزهایی بی آسیب هستند. اگر سوخت ها مقداری گوگرد هم داشته باشند، اندکی انیدرید

سولفورو نیز باقی می گذارند که اگر با هوا و رطوبت نیز تماس پیدا کند، تبدیل به اسید

خورنده ای می شود.

زغال سنگ چوب / آنتراسیت و زغال کُک، بدون آنکه دودی تولید کنند، بخوبی

می سوزند. زیرا دارای هیچ ماده فرّاری نیستند؛ ولی زغال سنگ های معمولی که در

حرارت نسبتاً کمی تجزیه می شوند، از خود گاز و ماده قیری رها می کنند. این گاز و

ماده قیری با غبار و خاکستر بهم می آمیزند و تولید دود می کنند.

هوای شهرها پُر است از ذرّه های جامد بسیار ریزی که در هوا شناور هستند، ولی همه ی

آنها دود نیستند. این ذرّات عبارتند از گرد و غبار، مواد گیاهی یا موادی دیگر. تمام اینها

بر اثر نیروی جاذبه بتدریج بر روی زمین فرو می نشینند.

در شهرهای کوچک یا در حومه شهرهای بزرگ در هر 5/1 کیلومتر مربع حدود 75 تا

100 تن از این ذرّات، در سال فرو می نشینند. اما در شهرهای بزرگ صنعتی ممکن

است اندازه ی این گونه رسوب ها حتی به ده برابر آن هم برسد.

 

آسیب های دود چیست؟

دود آسیب فراوان در بر دارد. به تندرستی ما، به گیاهان و به چیزهایی که به ما تعلق

دارند، زیان وارد می آورد. بعلاوه، در شهرهای بزرگ صنعتی تأثیر نور خورشید را فرو

می کاهد و به ویژه مانعی برای رسیدن اشعه ماورای بنفش بشمار می رود. در حالی که

اشعه ماوراء بنفش برای تندرستی و بهداشت ما بسیار لازم است.

اگر باد دود را پراکنده نکند، شاید شهرهای بزرگ صنعتی همه روز مه آلود باشند و هر جا

که مه دود آلود پدید می آید، میزان مرگ و میر ناشی از بیماری های قلب و ریه، بالا می رود.

 

دود بر گیاهان نیز اثر زیان آوری دارد. زیرا مانع تنفس کامل گیاه است و بعلاوه،

نمی گذارد نور خورشید به حد کافی به آن برسد. چه بسا که اسید موجود در دود، گیاهان

را یکباره  از بین می برد.

امروزه، در بسیاری از شهرها یک رشته عملیات وسیعی انجام می گیرد تا از تولید دود

زیاد، جلوگیری شود و زیان های ناشی از دود تا حد امکان فرو بکاهد.

 

چرا دود در مسیر مستقیم بالا نمی رود؟

اگر باد جریان نداشته باشد، دود در مسیری مستقیم به هوا می رود. زمانی که دود به

سمت چپ، راست و یا در تمام جهت ها پخش می شود، علامت آن است که باد در حال

وزیدن است و دود را در جهت خود می برد.

ذرّات جامد، مایع یا گازی شکل که دود را تشکیل می دهند، رفته رفته که سعی می کنند

در هوا بالا بروند، بر اثر برخورد با لایه های جو (آتمسفر)، مسیری سینوسی پیدا

می کنند و تدریجاً انرژی اولیه خود را که در نتیجه حرارت بیشتر آنها نسبت به هوای

محیط به وجود آمده، از دست می دهند. این ذرّات در آخر با هوا مخلوط می شوند، و در

صورتیکه باد جریان داشته باشد، این عمل سریع تر انجام می گیرد.   

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته: