کشتی سلطان دریاها

Sovereign of the Seas Ship

ساختار کشتی سلطان دریاها چه بوده است؟

این کشتی 70/38 متر طول داشت و دارای سه پل و 100 توپ بود.

 

پیشینه ی کشتی سلطان دریاها چه بوده است؟

کشتی سلطان دریاها یکی از بهترین کشتی های دوره خود بوده است.

این کشتی به دستور چارلز (اول) پادشاه انگلستان ساخته شده بود و در سال 1637

میلادی به آب انداخته شد.