کشتی بخار فرانسه

SS France

(Steamship France

ساختار کشتی بخار فرانسه چگونه بوده است؟

این کشتی 66368 تن وزن و 315 متر درازا و دارای سرعت 35 گره دریایی در ساعت و

می تواند 2032 مسافر را جا به جا کند.

 

پیشینه ی کشتی بخار فرانسه چیست؟

این کشتی اقیانوس پیما در سال 1961 میلادی برای خط های کشتیرانی فرانسه به آب

انداخته شد و یکی از بزرگترین کشتی های تجارتی می باشد.