کشتی بخار بزرگ شرق

SS Great Eastern

(Steamship Great Eastern)

ساختار کشتی بخار بزرگ شرق چه بوده است؟

کشتی بخار بزرگ شرق  دارای 27 هزار تن وزن، 211 متر درازا و سرعتی برابر با 26

کیلومتر در ساعت بوده است.

 

پیشینه ی کشتی بخار بزرگ شرق چیست؟

کشتی بخار بزرگ شرق نخستین کشتی بزرگ بود که می توان آن را با استانداردهای

مدرن کشتی سازی مقایسه کرد.

این کشتی در سال 1858 میلادی به آب انداخته شد و توانایی حمل 4000 مسافر را داشت.

به وسیله ی این کشتی بود که نخستین و دومین کابل سیم ارتباطی زیر دریا، بین اروپا و

امریکا در اقیانوس اطلس کار گذاشته شد.