کشتی بخار نُرماندی

SS Normandie

(Steamship Normandie)

ساختار کشتی بخار نرماندی چه بوده است؟

 سرعت آن 54 کیلومتر در ساعت و دارای 1345 خدمه بوده است.

  

پیشینه ی کشتی بخار نرماندی چیست؟

کشتی نرماندی یکی از مجلل ترین کشتی های فرانسوی بوده که در سال 1935 میلادی به

آب انداخته شد.

این کشتی در طول اقیانوس اطلس سفر می کرده و در جنگ جهانی دوم به یک کشتی

سربازبر و بیمارستان شناور مبدل شد.

پیشرفت های صنعت هواپیمایی و رشد روز افزون پروازهای مسافری باعث گردید که

صاحبان نرماندی آن را بفروشند و سرانجام در سال 1942 در بندر نیویورک بر اثر

آتش سوزی از بین رفت.