کشتی بخار ایالات متحده

SS United States

(Steamship United States)

ساختار کشتی بخار ایالات متحده چه بوده است؟

کشتی ایالات متحده دارای 330 متر درازا و 52078 تن وزن و 900 خدمه بوده است.

این کشتی در زمان خود تندروترین کشتی بوده و می توانست 66 کیلومتر در ساعت راه

برود.

 

پیشینه ی کشتی بخار ایالات متحده چیست؟

کشتی ایالات متحده، یک کشتی اقیانوس پیما بود که برای یک کمپانی امریکایی ساخته

شد.

این کشتی در سال 1952 میلادی به آب انداخته شد.

این کشتی می توانست 1930 مسافر را جا به جا کند.